blog

ロアッソ熊本…酒井選手

東海大学熊本からロアッソ熊本へのルーキー⚽️
「酒井 崇一 選手」初ご来店😁
ケガを早く治して頑張って欲しいですね‼️